ទំព័រ​ដើម​ / Vianoce v 20.storočí (Výstava v Múzeu Jána Thaina)

ថ្ងៃ​ដែល​បាន​​បង្កើត​