Home / Tretí povodňový stupeň rieky Nitra v Nových Zámkoch 30

Foto (copyright): Som Novozámčan 2020